Informašuvdnateknologiija ja mediabuvttadeapmi

  • Skuvlaoahpahus
1. jahki
2. jahki

Jo1 – Joatkkaoahpahusa 1. ceahkki

Fidnut ja gelbbolašvuođat

Jo2 – Joatkkaoahpahusa 2. ceahkki