Valget er ditt!Hvilke drømmer har du om framtiden? Hva vil du bli?
Det er du selv som må velge hva du skal bruke årene i videregående opplæring til. Derfor er det lurt å tenke nøye gjennom hvilken utdanning du har lyst til å satse på, og hva du tror du vil like å jobbe med i framtiden. Det er viktig at du gjør dette til ditt eget valg!

Snakk med foreldrene dine og med utdannings- og yrkesrådgiveren på skolen om ulike utdanningsmuligheter og yrkesvalg.  

Hva passer for deg?

Det er nødvendig at du kjenner deg selv når du skal velge utdanning og yrke. Først og fremst bør du finne fram til hva som er dine sterke sider. Det gir deg selvtillit, noe som er viktig når du skal gjøre et godt valg. Spør deg selv:

 • Hva er jeg flink til?
 • Hva er jeg interessert i?
 • Hva liker jeg å holde på med?
 • Hva drømmer jeg om å gjøre?

Dine evner, anlegg og ferdigheter

På skolen har du sikkert funnet ut hvilke fag som er de letteste for deg, og hvilke fag du strever med. I hvilken retning går evnene dine?

 • Er du flink i teorifagene? Hva liker du best, språk eller matematikk?
 • Har du kunstneriske evner, liker du å tegne og male eller spille et instrument?
 • Går evnene dine i praktisk retning? Trives du med å lage mat, sy eller snekre, reparere eller mekke?
 • Eller er det kanskje i kroppsøvingstimene du har det aller best?

Dine egenskaper

Med egenskaper mener vi hvordan du er som person. Dette har betydning for ditt valg av framtidig yrke.

 • Er du sosial? Liker du å være sammen med mange mennesker? Har du lett for å prate og bli kjent med andre, eller trives du best sammen med noen få gode venner?
 • Greier du å samarbeide, eller vil du helst løse ting selv?
 • Er du flink til å lytte til andres ideer og meninger?
 • Er du til å stole på?
 • Liker du å ha det ryddig rundt deg, eller er det like greit med litt kreativt rot?
 • Er du full av initiativ, eller liker du best at andre bestemmer og ordner opp?

Når du en gang i framtiden skal søke jobb, vil arbeidsgiveren legge stor vekt på hvilke personlige egenskaper du har. For eksempel om du er til å stole på, om du har lite fravær, og om du kan samarbeide og arbeide selvstendig. Holdningen til arbeidet og dem du skal arbeide sammen med kan være vel så viktig som gode karakterer fra skolen. Derfor er også ordens- og atferdskarakterene viktige!

Dine interesser

Hvis du får holde på med noe du er interessert i og motivert for, er sjansen stor for at du vil lykkes. Men du kan ikke alltid regne med å være så heldig at interessene dine er sammenfallende med en bestemt utdanning eller et spesielt yrke. Likevel kan du finne igjen interesseområdet ditt i flere av utdanningsprogrammene. Tenk også på at interessene endrer seg fort i tenårene. Andre interesser kan dukke opp i tillegg til dem du allerede har.

Din helse

Det kan være nødvendig å ta egen helse med i betraktning ved valg av utdanning og yrke.

 • I noen yrker kreves det mer fysisk styrke enn i andre.
 • Allergi kan begrense valgmulighetene dine.
 • Det kan være bestemte krav til syn og hørsel, eller det kan være andre spesielle krav i visse yrker.

Dette er forhold du bør undersøke før du velger utdanning. Spør utdannings- og yrkesrådgiveren dersom du er i tvil.

Andres forventninger

Det er lurt å bruke mye tid sammen med dine foresatte til å snakke om forskjellige alternativer og muligheter. Lytt til rådene fra familie og venner. Be også utdannings- og yrkesrådgiveren på skolen og andre du stoler på om råd.

Det er ikke uvanlig at foresatte, søsken, slekt og venner har meninger om hva du bør bli. Mange foresatte har store forventninger for barnas framtid.  Men det endelige valget må du selv ta! Du må ikke la deg påvirke til å velge noe du ikke ønsker, bare fordi andre mener at det er det rette for deg.

Yrker og kjønnsroller

Arbeidslivet trenger mangfold! Det er viktig at du velger utdanningsprogram uavhengig av tradisjonelle kjønnsroller.  Ikke la deg styre av forestillinger om at noen yrker er for menn, mens andre passer best for kvinner. Tenk gjennom hva du ønsker! 

Utforsk alle dine muligheter

Du vet sikkert en del om ulike yrker, og du har kanskje en formening om hvilke yrker som kan passe for deg. Men er du sikker på at du har god nok oversikt? Bare innenfor yrkesfaglig opplæring er det nesten 200 ulike yrker du kan få opplæring i, og høyskole- og universitetsutdanning åpner for en rekke yrkesmuligheter.

 • Liker du fart og spenning, og tenker at politi, brannmann eller pilot er noe for deg? Da kan du kanskje også vurdere yrker som ambulansearbeider, vekter eller flygeleder?
 • Har du fundert på å jobbe innenfor helsesektoren som lege eller sykepleier? Du kan også undersøke andre helseyrker som for eksempel portør eller manuellterapeut?

Vær nysgjerrig og åpen når du utforsker dine muligheter. Du kommer nok til å oppdage at det finnes langt flere alternativer enn du visste om.

Ovttage fylkkas eai leat mearkkašumit dán čuoggái