Servodaga dálá ja boahtteáiggi dárbbut

Lea váttis diehtit makkár gelbbolašvuohta jerrojuvvo eanemusat ovdamearkka dihte logi jagi geahčen. Dattetge vuhtto dál jo ahte čeahpes giehtaduojárat leat vátnát. Seammás bargosajit ja fidnut jávket johtilit, ja ođđa bargosajit ja fidnut ihtet. Servodat- ja ealáhuseallin šaddá dađistaga ain riikkaidgaskasažžabun ja ahte teknologiija ovdána johtilit. Boares fidnuin gáibiduvvo earálágan gelbbolašvuohta, ođđa fidnuin gáibiduvvo ođđa gelbbolašvuohta. Eambosat go ovdal gártet eallima áigge molsut fidnu ja váldet gaskkohagaid oahpu ja fas barget. Dat gáibida ahte leat oahppan oahpahallat ja ahte álo hálidat oahppat eanet - ja ahte sáhtát bargat iehčanasat ja ovttas earáiguin. Go dus lea nana joatkkaoahpahus vuođus, de lea álkit sihke oahppat ođđa teoriijaáššiid ja hárjánit ođđa geavatlaš bargguide maŋŋeleappos eallimis.

Ovttage fylkkas eai leat mearkkašumit dán čuoggái