Dárju (fágareive)

Áigeguovdilis bargosajit

Dárju bargobáiki lea buotlágan dárjunbáikkiin, hoteallain ja boradanbáikkiin ja lanjain, main lágidit doaluid/ávvomállásiid dahje kurssaid ja konferánssaid.

Váldobarggut

Váldobarggut leat

  • ovttastahttit borramušaid ja juhkamušaid borramušlistun, ovdanbuktit ja dárjut daid fágalaččat rievttes vugiin
  • ávžžuhit válljet borramušaid kultuvrra, oskku ja erenoamáš borramušgáibádusaid mielde
  • ráhkadit, bardit čábbát ja dárjut liegga ja galbma juhkosiid, alkoholain dahje alkohola haga
  • heivehit lanjaid iešguđet doaluide
  • geavahit diehtojuohkinteknologiija ja teknihkalaš veahkkeneavvuid

Persovnnalaš iešvuođat

Dárju galgá máhttit bargat plánaid mielde ja hygienalaččat, sihke iehčanasat ja ovttasbarggus earáiguin. Fertet leat čeahppi ovdanbuktit, sihke njálmmálaččat ja čálalaččat, ja galggat leat gielalaš ja láhttet positiivvalaččat nu ahte earát dovdet iežaset bures boahtin. Galggat leat čeahppi gulahallat mielbargiiguin ja gussiiguin, čájehit áddejumi gussiid sávaldagaide ja dárbbuide. Dárju bargá dávjá vuorrobarggu.