Vuostáiváldi (fágareive)

Vállje luotta, de beasat lohkat eanet oahpahusas

Áigeguovdilis bargosajit

Vuostáiváldi bargosadji sáhttá leat priváhta ja almmolaš doaimmain, ovdamearkka dihte hoteallain ja eará idjadanfitnodagain, girdifitnodagain, feargafitnodagain ja mátkkošteaddjiskiippain.

Váldobarggut

Váldobarggut leat

  • kundariid bálvaleapmi
  • gussiid meannudeapmi ja guossoheapmi
  • fuolahit gussiid dárbbuin ja sihkkarvuođagáibádusain
  • márkanfievrrideapmi ja vuovdinbargu
  • buvttaovdánahttin ovttasráđiid kundariin
  • geavahit sierralágan vuovdin- ja várrenvuogádagaid ja teknologiija veahkkeneavvuid

Persovnnalaš iešvuođat

Fertet máhttit bargat plánaid mielde, beaktilit ja dárkilit, dávjá johtilit. Fertet nagodit heivehit iežat ođđa diliide ja bargat sihke iehčanasat ja ovttasbarggus earáiguin. Vuostáiváldi galgá máhttit gulahallat iešguđet kultuvrraid olbmuiguin, leat movtta ja olmmošaddjái ja bálvalit bures. Lea mávssolaš máhttit dárogiela ja vierisgielaid bures, sihke čálalaččat ja njálmmálaččat, ja ahte lea kulturáddejupmi ja sosiála gálggat. Vuostáiváldi bargá dávjá vuorrobarggus.