Rávesolbmuid fága-/sveannareive Don gii leat rávesolmmoš sáhtát dahkat oahpposoahpamuša, mii gokčá sihke 

  • Jo3 / oahpahusa fitnodagas ovtta oahppofágas ja 
  • olles dahje oasseoahpahus fitnodagas prográmmafágain, mat gullet Jo1-, Jo2- ja vejolaččat Jo3-ceahkkái skuvllas, mat leat oahppofága vuođđun.

 Eanaš oahppofágain lea ollislaš oahppoáigi dalle njeallje jagi, muhtun ovttaskas fágain lea viiddiduvvon oahppoáigi. Ovddit skuvlavázzin ja bargohárjáneapmi, mii laktása oahppofágii, sáhttá dohkkehuvvot oahppoáigin. Oahppoáigi oaniduvvo dalle. Oanideami njuolggadusaid gávnnat oahpahuslága láhkaásahusas.

Jos du oahpposoahpamuš fátmmasta prográmmafágaid oahpahusa Jo1, Jo2 ja vejolaččat Jo3-ceahki skuvlaoahpahusa, masa du oahppofága vuođđuduvvá, de fertet don ceavzit sierra eksámenis ovdalgo sáhtát dieđihit iežat fága- dahje sváinnasiskosii.

  • Eanaš oahppofágain dát eksámen galgá iskat man muddui don leat juksan gelbbolašvuođamihttomeriid, mat leat nannejuvvon oahppofága oahppoplánas, mii guoská fitnodatoahpahussii.
  • Dihto oahppofágain, mat gullet elektrofágaid ja teknihka ja industriijabuvttadeami oahppoprográmmii, eksámen galgá iskat man muddui don leat juksan prográmmafágaid gelbbolašvuođamihttomeriid Jo1-, Jo2- ja vejolaččat Jo3-dási skuvlaoahpahusa ektui, masa oahppofága vuođđuduvvá.

Jos oahppoáiggis dárbbašat eanet skuvlaoahpu, galggat dábálaččat čuovvut erenoamážit rávisolbmuide lágiduvvon oahpahusa.

 

Vuođđogelbbolašvuohta 

Rávesolmmošin sáhtát maid ráhkkanit olahit vuođđogelbbolašvuođa dan sadjqi go fága-/sveannareivve. Don sáhtát dalle dahkat oahpposoahpamuša oahppofitnodagain. Nugo nuoratge, oaččut dalle oahppokandidáhta stáhtusa.

Vállje iežat fylkka!

Dáin fylkkain leat lassidieđut dán čuoggái: