PraksisreivekandidáhttaPraksisreiveortnet lea guovtti jagi oahppomannolat fidnofágalaš oahppoprográmmain. Ortnet lea erenoamážit du várás, geasa vuođđoskuvlla maŋŋá heive praktihkaleabbo oahppu, vuosttažettiin fitnodagas.

  • Sáhtát čađahit praksisreiveiskosa guovtti jagi oahpahusa maŋŋá.
  • Go leat olahan praksisreivve, sáhtát jogo álgit bargui, dahje vuolláičállit dábálaš oahppasoahpamuša, man ulbmilin lea olahit fága-/sváinnasreivve.

Ovtta oahppofága lassin lea praksisreivekandidáhtain fidnui heivehuvvon oahpahus oktasašfágain dárogiella, matematihkka ja servodatfága. Daid fágain oaččut dábálaš árvvoštallama.

Du skuvlla neavvu, ohppuiváldinkantuvra dahje fágaoahpahuskantuvra sáhttá muitalit dutnje eanet praksisreiveortnega birra du fylkkas.

Oahpahussoahpamuš

Praksisreivekandidáhtta dahká čálalaš soahpamuša dohkkehuvvon oahppafitnodagain dahje oahpahuskantuvrrain oahppoáigodaga álggus. Seammá njuolggadusat gusket oahpahussoahpamuššii go oahppasoahpamuššiige.

Praksisreiveiskkus

Praksisreivekandidáhttan dus lea oahpahusáigodaga loahpas praksisreiveiskkus. 

  • Du isket gelbbolašvuođamihttomeriid ektui, mat leat mearriduvvon du oahpahussii.
  • Praksisreiveiskosiin dokumenterejit gelbbolašvuođa, maid leat olahan.
  • Praksisreiveiskosis sáhttá oažžut árvosániid «Ceavzán hui bures», «Ceavzán» ja «Ii ceavzán». 

Praksisreiveiskkus dokumentere vuođđogelbbolašvuođa, ja lea vuolit dási iskkus go fága-/sváinnasiskkus.

Praksisreivekandidáhta vuoigatvuođat ja geatnegasvuođat

Praksisreivekandidáhtain leat vástideaddji vuoigatvuođat ja geatnegasvuođat go fidnoohppiin, geahča Fidnooahppi vuoigatvuođat ja geatnegasvuođat. Dát guoská praksisreivekandidáhtaide:

  • Oahppoplána sajis leat gelbbolašvuođamihttomearit, mat leat válljejuvvon dan oahppoprográmma Jo1-, Jo2- ja Jo3-ceahkis/fitnodatoahpahusas.
  • Fága-/sváinnasiskosa sajis lea praksisreiveiskkus.
  • Oahppasoahpamuša sajis lea oahpahussoahpamuš.

Vállje iežat fylkka!

Dáin fylkkain leat lassidieđut dán čuoggái: