PraksiskandidáhtatPraksiskandidáhtat leat rávesolbmot, geain lea unnimusat 25 % guhkit bargohárjáneapmi oahppofágas, go fágii mearriduvvon oahppoáigi. Bargohárjáneapmi galgá leat

  • máŋggabealat ja duođaštuvvon
  • galgá oppalaš árvvoštallama vuođul gokčat mávssoleamos osiid Jo3 oahppoplánaid sisdoalus/oahppofága oahpahusas fitnodagas,
  • dohkkehuvvon fylkkagieldda bealis ovdal go sáhtát čađahit fága- dahje sváinnasiskosa

Praksiskandidáhttan don leat luvvejuvvon oktasašfágaid ceavzingáibádusas ovdal go oassálasttát fága- dahje sváinnasiskosii. Don fertet dattetge ceavzit sierra eksámenis, mii lágiduvvo praksiskandidáhtaide, ovdal go sáhtát dieđihit iežat fága- dahje sváinnasiskosii:

  • Eanaš oahppofágain dát eksámen galgá iskat man muddui don leat juksan gelbbolašvuođamihttomeriid, mat leat nannejuvvon oahppofága oahppoplánas, mii guoská fitnodatoahpahussii
  • Dihto oahppofágain, mat gullet elektrofágaid ja teknihka ja industriijabuvttadeami oahppoprográmmii, eksámen galgá iskat man muddui don leat juksan Jo1-, Jo2- ja vejolaččat Jo3-dási skuvlaoahpahusa prográmmafágaid gelbbolašvuođamihttomeriid, maidda oahppofága vuođđuduvvá, ja mat leat relevánttat oahppofágii.

Fylkkat lágidit dábálaččat praksiskandidáhtaide sierra oahpahusa, mii ráhkkanahttá eksámenii. Fylkkaid gaskkas leat erohusat dan hárrái mo ja gosa don galggat dieđihit iežat praksiskandidáhtaid eksámenii (privatistaeksámenii). Dieđihanáigi lea čakčamánu 15. beaivvi ja guovvamánu 1. beaivvi. Dagaldumit privatistaeksámenii dieđiheami oktavuođas almmuhuvvojit áviissain buori áiggis ovdal áigemeriid. Muhtin fylkkain dieđihit iežaset iskosii neahttasiiddus www.privatistweb.no. (Geahča ovddit teakstaoasi.) Don fertet ieš máksit iskkusmávssu fylkkagildii vai sáhtát čađahit eksámena.

Don fertet maid máksit iskkusmávssu vai sáhtát čađahit fága- dahje sváinnasiskosa, ja dus lea alddát ovddasvástádus háhkat iskkussaji ja dárbbašlaš reaidduid iskosii. Go áiggut dieđihit iežat fága- dahje sváinnasiskosii, galggat váldit oktavuođa iežat fylkka fágaoahpahusain.

Fuomáš, ahte jos it ceavzze fága- dahje sváinnasiskosis, de fertet vuordit 6 mánu ovdalgo sáhtát geahččalit čađahit dan ođđasit.

Vállje iežat fylkka!

Dáin fylkkain leat lassidieđut dán čuoggái: