OktasašfágatOktasašfágat leat bákkolaš fágat, mat gullet buot jahkecehkiid oahpahussii skuvllas, omd. dárogiella, eaŋgasgiella, matematihkka ja luonddufága. Eanaš oktasašfágat lohkkojuvvojit olles skuvlaáiggi ja dain lea oktasaš oahppoplána, mii gokčá vuođđoskuvlla ja joatkkaskuvlla. Oktasašfágaid oahpahusa galgá heivehit joatkkaskuvlla sierra oahppoprográmmaide.

Ovttage fylkkas eai leat mearkkašumit dán čuoggái