Ohcamuš, vástádus ja njuolggadusat

Eatnašat geat váldet joatkkaoahpahusa vázzet ovtta dahje máŋga jagi skuvlla oahppin. Don fertet ohcat joatkkaskuvlasaji, loga eanet vuollelis. Loga maiddái oahppasaji ohcama birra


Čakča – Vállje oahpu ja fidnu

Don válljet jogo studeremii ráhkkanahtti oahpu

dahje fidnofágalaš oahpu

Sihke studeremii ráhkkanahtti ja fidnofágalaš oahpahusas sáhtát válljet vuođđogelbbolašvuođa ulbmilin. Jos háliidat, sáhtát maŋŋá olahit dievas studeren- dahje fidnogelbbolašvuođa.

Váilotgo PIN-kodat ja/dahje leatgo vajálduhttán beassansáni?

 • Geahča Mo ozat?
 • Dárbbašatgo eanet veahki? Váldde oktavuođa MinID geavaheaddjivehkiin, telefonnummir 800 30 300 dahje brukerstotte@difi.no

Dálvi – Ohcamuš neahttasajis vigo.no – MinID

Mo ozat?

 • Galggat ohcat golmma oahppoprográmmii ja merket guđe ortnegii daid vuoruhat Jo1-ceahkis.
 • Dus lea vuoigatvuohta beassat ovtta prográmmii dan golmmas.
 • Leatgo dus erenoamáš dárbbut, maid geažil fertet čuovvut dihto oahppoprográmma Jo1-ceahkis? Dalle sáhtát ohcat ovdavuoigatvuođa ohppuibeassamii vuođul.
 • Váilugo dus árvosátnevuođđu? Dalle du soitet váldit Jo1 oahppoprográmmii oktagaslaš árvvoštallama vuođul.
 • Don fertet ohcat oahpposaji juohke jagi - sihke Jo1-, Jo2- ja Jo3-ceahkkái.
 • Don ozat vigo.no bokte.
 • Geavat MinID loggemis. Don oaččut jahkemolsašumis poastta mielde reivve, mas leat du PIN-kodat (jos it leat geavahan MinID ovdal).
 • Don ozat dábálaččat joatkkaoahpahussii dan fylkii gos ásat.
 • Muitte rádjat ohcamuša sáddenguitte maid oaččut jogo e-poastan dahje ieš čálihat neahttasiiddus. 
 • Sáhtát rievdadit mobiilanummira ja e-poastačujuhusa siiddus  vigo.no suoidnemánu 1. b. rádjai (eanaš fylkkain). Dan maŋŋá fertet almmuhit ohppuiváldinkantuvrii. Muitte ahte fertet maid ođasmahttit mobiilanummira ja e-poastačujuhusa MinID:s.
Geahča maid: Registrere ohcamuša neahttasajis vigo.no 

 

Ohcanáigemearit

njukčamánu 1. b. (dábálaš ohppuiváldin)

guovvamánu 1. b. go ozat ovdavuoigatvuođa dahje oktagaslaš meannudeami

Fuolat ahte dus leat MinID PIN-kodat buori áiggis ovdal ohcanáigemeari.

 Geassi – Vástidat neahttasajis vigo.no – MinID

Mo don vástidat?

 • Oaččut dieđu fálaldagas SMS:in dahje e-poasttain.
 • Logge MinID vehkiin neahttasadjái vigo.no, gos oainnát guđe fálaldagaid leat ožžon.
 • Neahttasajis vigo.no don galggat vástidit válddátgo saji ja/dahje vuordinlistosaji.
  • Leago dutnje fállojuvvon oahpposadji iežat vuosttaš sávaldaga mielde?
   Berret vástidit «jo». It oaččo fálaldaga oahpposajiide, maid leat vuoruhan vuollelii.
  • Leatgo ožžon saji vuolit sávaldahkii ja vuordinlistosaji bajit sávaldahkii?
   Berret vástidit «jo» goabbáige. Muhto jos dutnje dasto fállet saji bajit sávaldahkii, de massát dan saji, masa vástidit «jo».
  • Leago dutnje fállojuvvon dušše vuordinlistosadji?
   Berret vástidit «jo». Jos vástidat «ii», de don sihkkojuvvot ohppuiváldinvuogádagas.

Geahča maid: Oahpposadjefálaldahkii vástideapmi 

Vástidanáigemearri

Sullii 1 vahkku ohppuiváldinbeaivvi maŋŋá.

Ovddalgihtii vástideapmi

Registrere vástádusa ovddalgihtii / oza ovddalgihtii vástideami skovi neahttasajis vigo.no (njukčamánu 2. b. rájes gitta suoidnemánu 1. beaivái eanaš fylkkain).

Iskka buori áiggis ovdal vástidanáigemeari, ahte beasat sisa go geavahat MinID, riegádannummira,  iežat válljen beassansáni ja koda maid oaččut SMS bokte! 

 

Vállje iežat fylkka!

Dáin fylkkain leat lassidieđut dán čuoggái: