Oahpahusa molssaevttolaš organiseren skuvllas ja fitnodagasLea vejolaš dahkat oahpposoahpamuša dahje oahpahussoahpamuša, mainna spiehkastit dábálaš oahpahusortnegis dan láhkai, ahte

  • stuorát oassi oahpahusas go maid oahppoplána mearrida, čađahuvvo fitnodagas
  • oahpahus skuvllas ja fitnodagas dahkkojuvvo eará ortnegis, go maid oahppoplána mearrida

Dat mearkkaša ovdamearkka dihte, ahte don sáhtát álgit fidnooahppin dahje oahppokandidáhttan dalán vuođđoskuvlla maŋŋá dahje dušše Jo1 skuvlaoahpahusa maŋŋá. Jos leat čađahan ja ceavzán joatkkaskuvlaoahpahusas, maid ovdal leat váldán, de dat lohkkojuvvo dutnje ávkin oahpahuslága láhkaásahusa njuolggadusaid mielde.

Jos du oahpposoahpamuš fátmmasta prográmmafágaid oahpahusa Jo1, Jo2 ja vejolaččat Jo3-ceahkis, mii vejolaččat čađahuvvo skuvllas, ja masa oahppofága vuođđuduvvá, de fertet ceavzit sierra iskosis ovdalgo sáhtát dieđihit iežat fága- dahje sváinnasiskosii:  

  • Eanaš oahppofágain dát eksámen galgá iskat man muddui don leat olahan gelbbolašvuođamihttomeriid, mat oahppoplánas leat nannejuvvon oahppofága fitnodatoahpahussii.
  • Dihto oahppofágain, mat gullet elektrofága ja teknihka ja industriijabuvttadeami oahppoprográmmii, galgá dat eksámen iskat man muddui don leat olahan gelbbolašvuođamihttomeriid, mat leat nannejuvvon prográmmafágaide Jo1, Jo2 ja vejolaččat Jo3-ceahki  skuvlaoahpahusa guovdu, ja masa oahppofága vuođđuduvvá.

Don fertet dábálaččat ceavzit maiddái oktasašfágain, mat gullet fidnofágalaš oahppoprográmmaid Jo1 ja Jo2 fágajuhkui.

Oktasašfágaid, ja vejolaččat prográmmafágaid oahpahusa lágidit dábálaččat sierra joavkkuin joatkkaskuvllas. Don sáhtát maid váldit oktasašfágaid privatistaeksámena. Oktasašfágaid ceavzingáibádusas sáhttet spiehkastit. Du skuvlla neavvu sáhttá muitalit dutnje eanet. 

Ovttage fylkkas eai leat mearkkašumit dán čuoggái