Vis meny

Neavvut ja bagadeaddjit

Buot joatkkaskuvllain lea sosiálapedagogalaš neavvunbálvalus ja oahppo- ja fidnobagadanbálvalus, mii ovttasbargá fylkkagieldda pedagogalaš-psykologalaš bálvalusain (PPB) ja čuovvulanbálvalusain (ČB). Skuvlla neavvus ja PPB ja ČB bargiin lea jávohisvuođageatnegasvuohta priváhta ja persovnnalaš dieđuid hárrái.

Fidnooahppit ja oahppokandidáhtat sáhttet váldit oktavuođa PPB:in dahje ČB:in, vejolaččat fágaoahppokantuvrra bokte, nu ahte sii ožžot rávvagiid ja bagadeami.

 

Vállje iežat fylkka!

Dáin fylkkain leat lassidieđut dán čuoggái:

Itgo gávnna iežat fylkka listtus?
Vállje iežat fylkka kárttas.