Neavvun ja bagadeapmi


  • Skuvllaid oahppo- ja fidnoneavvu sáhttá veahkehit du nu ahte álkibut sáhtát válljet rievttes oahpu ja fidnu.
  • Skuvlla <!--#4DVAR WS_URL("sosiálapedagogalaš rá & #273;"đeaddi";"&WA_Artikkel";"&Artikkel=027302";";"&Artikkel=021772")--> : ## Error # 50 sáhttá veahkehit du jos dus leat fágalaš, sosiála dahje emotionála váttisvuođat, mat čuhcet du ohppui.
  • <!--#4DVAR WS_URL("Pedagogalaš-psykologalaš bálvalus";"WA_Artikkel";"&Artikkel=027304";";"&Artikkel=021774")--> : ## Error # 15 sáhttá veahkehit du, jos dus leat persovnnalaš, sosiála dahje fágalaš váttisvuođat.
  • <!--#4DVAR WS_URL("Čuovvulanbálvalus";"WA_Artikkel";"&Artikkel=027305";";"&Artikkel=021775")--> : ## Error # 15 sáhttá veahkehit du, jos it leat joatkkaoahpahusas itge barggus.
  • Unnitlohkoneavvut sáhttet veahkehit du, geas lea unnitlohkoduogáš.

Vállje iežat fylkka!

Dáin fylkkain leat lassidieđut dán čuoggái: