Mo válljet oahpu ja fidnu?Don válljet oahppoprográmma jo 16-jahkásažžan. Dat lea árrat, erenoamážit dan dáfus go du aktiivvalaš bargoeallin ii álgge ovdalgo 3-5 jagi geahčen, dahje kánske easkka 10 jagi geahčen. Joatkkaoahpahusa áigge galggat maid válljet. Danin lea mávssolaš ahte válljet dan mielde mii dutnje heive, ja ahte daid vuođđun leat 

  • du sávaldagat
  • du attáldagat ja beroštumit
  • oahppovejolašvuođaid ja fidnuid vuđolaš dovdan

Geavat ollu áiggi mearrideapmái ja háleš áinnas iežat neavvuin ja iežat fuolaheddjiiguin ovdalgo válljet loahpalaččat. Mávssoleamos lea dattetge ahte don ieš válddát ovddasvástádusa iežat válljemis ja ahte loavttát oahpuin, maid don leat válljen. Dat addá buoremus movtta oahppamii. 

Vállje iežat fylkka!

Dáin fylkkain leat lassidieđut dán čuoggái: