Masa sáhtát ohcat?Don sáhtát válljet 15 oahppoprográmma gaskkas. Oahppoprográmmaid siidduin don gávnnat prográmmasurggiid govvádusaid, iežat fylkka fálaldagaid ja sierra skuvllaid fálaldagaid. Geahča maiddái Ohppuiváldima njuolggadusat ja čuoggáid rehkenastin.

Leat ráhkadan sierra oahppofálaldagaid ja oahppoplánaid ohppiide, geat leat 

Geahča maid

Ozat go Jo1-ceahkkái?

Don galggat ohcat golmma sierra oahppoprográmmii, maid fertet čállit man ortnegis daid vuoruhat. Dat guoská maid, jos válljet ođđasit. Jos it čále golbma sávaldaga, du sáhttet bidjat dakkár oahppoprográmmii, masa it leat ohcan. 

Dus ii leat vuoigatvuohta beassat oahppin dihto skuvlii, vaikko beasat vuoruhit skuvllaid. Jos it birge gilvvus itge beasa ovttage skuvlii, masa leat sávvan beassat, dutnje sáhttet fállat saji skuvllas, masa it leat ohcan. 

Ozatgo Jo2-ceahkkái, Jo3-ceahkkái dahje oahppasadjái?

Dus lea vuoigatvuohta oažžut saji dušše dakkár prográmmasuorggis, masa dus lea gelbbolašvuohta. Dat guoská maiddái jos válljet ođđasit. Almmut máŋga sávaldaga. Berret geavahit buot ohcanskovi vejolašvuođaid nu guhkás go vejolaš.

Vállje iežat fylkka!

Dáin fylkkain leat lassidieđut dán čuoggái: