Joatkkaoahpahusa fágat nuoraidceahkisNuoraidceahkis soaittát beassat váldit joatkkaoahpahusa oktasašfágaid ja prográmmafágaid, maid vuođđun leat vuođđoskuvlla fágat, jos don leat gelbbolaš dasa.  

Jos dat lea áigeguovdil dutnje, de don luvvejuvvot dábálaččat vástideaddji fágas vuođđoskuvllas. Jos it luvvejuvvo doarvái galle diimmu, sáhtát geavahit eanemusat 60 % oahppoválljenfágas (68 diimmu 113 diimmus) joatkkaoahpahusa fágaide. Sáhttá maid leat áigeguovdil váldit joatkkaoahpahusa fágaid vuođđoskuvlla vástideaddji fága lassin. Ovttaskas skuvla mearrida dalle mo dakkár fálaldat lágiduvvo. 

Vaikko luvvejuvvotge oahpahusas dan fágas, maid válddát ovddalgihtii, de galggat oažžut oppalašárvosáni vuođđoskuvllas, ja don sáhtát gessojuvvot eksámenii 10. ceahkis. Lea gal maid vejolaš geargat vuođđoskuvlafágain ja oažžut loahppa- ja vejolaččat maiddái eksámenárvosáni ovdal 10. ceahki. Joatkkaoahpahusa fágain, maid válddát, galggat maid oažžut oppalašárvosáni, ja don sáhtát gessojuvvot eksámenii.

Fálaldaga, mas beassá váldit joatkkaoahpahusa fágaid ovddalgihtii, galget vuođđoskuvla ja joatkkaskuvla lágidit ovttasráđiid. Ovttage vuođđoskuvlaoahppis ii leat vuoigatvuohta dakkár fálaldahkii. Sáhtát maid váldit joatkkaoahpahusa fágaid privatistan dan botta go váccát nuoraidceahki. 

Fuomáš ahte it sáhte gáibidit beassat joatkit fágaiguin, maid leat váldán nuoraidceahkis, go álggát Jo1-ceahkkái.

Čavčča 2015 rájes beasat don, gii leat váldán fágaid joatkkaoahpahusa dásis nuoraidskuvllas, váldit seammá fága ođđasit joatkkaskuvllas.  

Ovttage fylkkas eai leat mearkkašumit dán čuoggái