Guđe skuvllaide sáhtát ohcat?Váldonjuolggadus lea ahte galggat ohcat iežat ássanfylkka joatkkaoahpahussii, dahje vejolaččat ránnjáfylkkaide, maiguin du fylka lea dahkan erenoamáš soahpamušaid. Báikkálaš njuolggadusat stivrejit gosa iežat fylkkas sáhtát ohcat, beasatgo sávvat skuvlla jna.

Skuvllat

Eatnašat, geat váldet joatkkaoahpahusa vázzet ovtta dahje máŋga jagi skuvlla oahppin. Leat sihke almmolaš ja friija joatkkaskuvllat. Don fertet ohcat joatkkaskuvlasaji. 

Fylkkalisttus gávnnat buot iežat fylkka skuvllaid.

Oahppoprográmmaid siidduin don oainnát guđe skuvllain fállet sierra prográmmasurggiid. Skuvlafálaldagaid mearridit álo ođđajagemánus (boahtte skuvlajahkái). Muitte válljet iežat fylkka vilbli.no -siiddu badjeravddas! 

Skuvlavázzin iežas fylkka olggobealde, Svalbárddas dahje olgoriikkas

Lea maid vejolaš beassat joatkkaoahpahussii eará báikkiide. Loga dan birra vuolábeale fáttáin. 

Guđe skuvllaide sáhtát ohcat?

Vállje iežat fylkka!

Dáin fylkkain leat lassidieđut dán čuoggái: