Gelbbolašvuohta - oahppofágatJoatkkaoahpahusain, maid oaččut fitnodagas, galggat olahit <!--#4DVAR WS_URL("fidnogelbbolašvuođa fága- dahje sveannareivviin";"WA_Artikkel";"&Artikkel=027251";";"&Artikkel=021721")--> : ## Error # 15 dahje <!--#4DVAR WS_URL("vuođđogelbbolašvuođa";"WA_Artikkel";"&Artikkel=027253";";"&Artikkel=021723")--> : ## Error # 15. Olahuvvon gelbbolašvuohta galgá duođaštuvvot.

Ovttage fylkkas eai leat mearkkašumit dán čuoggái