Fylkka molssaevttolaš oahpahusfálaldagatEanaš fylkkagielddain leat molssaevttolaš oahpahusfálaldagat dábálaš oahppoprográmmaid ja prográmmasurggiid oktavuođas. Sáhttá leat sáhka erenoamážit heivehuvvon oahpahusas dutnje, gii dan dárbbašat, dahje erenoamáš fálaldagat dutnje, gii leat gártan joatkkaoahpahusa olggobeallái.

Molssaevttolaš oahppofálaldagat sáhttet leat ovdamearkka dihte 

  • fálaldagat main ovttastahttet skuvlla ja bargoeallima (ovdamearkka dihte praksisreivve)
  • fálaldagat, main erenoamážit deattuhit bargo- ja ássanhárjehallama sierra oahppoprográmmaid olis
  • fálaldagat, main lea ráhkkananjahki dahje láidehusjahki, ja main ovttastahttet máŋga oahppoprográmma ja nu ain. 

Don gávnnat dieđuid fálaldagain oahppoprográmmaid siidduin ja iežat fylkka dieđuin dás vuolábealde.

Vállje iežat fylkka!

Dáin fylkkain leat lassidieđut dán čuoggái: