Fágareive barggus

«Fágareive barggus» lea vejolašvuohta dutnje, gii it leat lohkan fága. Dál beasat váldit fágareivve seammás go leat bálkábarggus. 
  • Jos dus lea jagi bargohárjáneapmi oahppofágas, de sáhtát dahkat soahpamuša fylkkagielddain ja iežat bargoaddiin.
  • Du reálagelbbolašvuohta árvvoštallojuvvo ja don oaččut alccesat heivehuvvon bagadallama ja oahpu bargosajis, ovdalgo manat fágaiskosii.
  • Don it dárbbaš lohkat oktasašfágaid, muhto oahpahusas deattuhit vuođđogálggaid, nu mo dat bohtet ovdan Máhttoloktemis, daid bargguid oktavuođas maid don galggat čađahit. 
  • Oahppofága gelbbolašvuođa gáibádusat ja gáibádusat, mat leat biddjon fága- ja sváinnasiskosa čađaheapmái, gustojit seammá láhkai go fidnoohppiide ja oahppakandidáhtaidege.

Vállje iežat fylkka!

Dáin fylkkain leat lassidieđut dán čuoggái: