EkonomiijaFidnoohppiid ja oahppokandidáhtaid bálká variere sierra fágain. Buot fágain ožžot dattetge unnit bálkká oahppoáigodaga álggus go loahpas. Loga maid árvoráhkadeamis.

Dábáleamos bálkájuohkáseapmi oahppoáigodagas lea:

  • 1. jahkebealli: 30 %
  • 2. jahkebealli: 40 %
  • 3. jahkebealli: 50 %
  • 4. jahkebealli: 80 %

Dárkilut bálkádieđuid don oaččut go válddát oktavuođa iežat fága fágaorganisašuvnnain.

Go leat dahkan oahpposoahpamuša/oahpahallansoahpamuša, de galget du bálkáeavttut leat čállojuvvon bargosoahpamuššii, maid leat dahkan fitnodagain.
 

Vállje iežat fylkka!

Dáin fylkkain leat lassidieđut dán čuoggái: