Dáidda, design ja arkitektuvra

Don oahpat

 • sárgut 
 • hábmet diŋggaid iešguđet ávdnasis
 • ovddidit luovvalas attáldagaidat
 • dáidaga ja kultuvrra birra
 • báikkiid ja gávpogiid ovdáneami birra
 • teorehtalaš fágaid

Don berret 

 • liikot sárgut
 • leat hutkái
 • beroštit designas, hámiin ja ivnniin
 • liikot hábmemis
 • dus berre leat estehtalaš áicu

Don olahat

 • oppalaš studerengelbbolašvuođa ja sáhtát váldit alit oahpu

Jos válddát alit oahpu, de sáhtát earret eará šaddat

 • arkiteaktan, eanadatarkiteaktan dahje sisbirrasa arkiteaktan
 • buvttahábmejeaddjin, industriijahábmejeaddjin dahje gráfalaš hábmejeaddjin 
 • dáidda- ja kulturgaskkusteaddjin, kuráhtorin dahje dáiddárin
  Soaittát studeret eará fidnui - oppalaš studerengelbbolašvuođain sáhtát ohcat eanaš allaskuvllaid ja universiteahtaid oahpuide

Bargosadjin sáhttá leat

 • arkiteaktakantuvra dahje huksen- ja entreprenevrafitnodagat
 • buvttadanfitnodagat dahje designfitnodagat
 • museat, galleriat dahje dáiddaateljeat

Alit oahppu  

Oppalaš studerengelbbolašvuođain sáhtát ohcat eanaš allaskuvllaid ja universitehtaid oahpuide. Muhtun oahpuin leat erenoamáš sisabeassangáibádusat:
 • Sisabeassangeahččaleamit: Ollu arkitektuvra- ja dáiddafágalaš oahpuin gáibiduvvo geavatlaš sisabeassangeahččaleapmi. Go leat váldán dáidaga, design ja arkitektuvrra, de leat bures ráhkkanan dakkár sisabeassangeahččalemiide.  
 • Reálafágagáibádus: Muhtin oahpuin gáibiduvvo, ahte leat váldán dihto reálafágaid, ovdamearkka dihte inšenevra-, reálafágaid ja medisiinna ohppui ja arkitektuvrii NTNU:s. Don gávnnat ohppuibeassangáibádusaid neahttasiiddus samordnaopptak.no. Go logat dáidaga, design ja arkitektuvrra, de it soaitte čágahit diibmoplánii buot dárbbašlaš reálafágaid. Dárkkis skuvllainat sáhttetgo dat fállat dutnje daid reálafágaid, maid áiggošit váldit.

Fágaid válljen dáidaga, designa ja arkitektuvrra oahppoprográmmas

 • Sáhtát ieš válljet golbma prográmmafága, ovtta Jo2:s ja guokte Jo3:s.
  • Prográmmafágain, maid válljet, sáhtát čiekŋut dáidagii, designii ja arkitektuvrii ja/dahje fágaide, mat gullet studeremii ráhkkanahtti oahppoprográmma eará prográmmasurggiide (ovdamearkka dihte reálafága dahje vierisgiella).
  • Du skuvla dat mearrida guđe prográmmafágaid dat fállá.
  • Itgo lohkan vierisgiela nuoraidceahkis? Dalle fertet válljet vierisgiela oktasašfágan Jo3:s, itge de beasa válljet prográmmafága Jo3:s.
 • Leatgo dus erenoamáš jurdagat boahtteáiggi hárrái? Dárkkis mii gáibiduvvo daid oahpuide, maidda dus lea beroštupmi, ovdalgo válljet fágaid.
 • Vierisgiela ja reálafága prográmmafágain oažžu lassičuoggáid go ohcá alit ohppui.