Bargoáigi, luomut ja friijabeaivvitFidnooahppin dahje oahppokandidáhttan don čuovut seamma lágaid ja tariffašiehtadusaid, go fitnodaga eará bargit. Dus lea seamma bargoáigi ja seamma vuoigatvuođat lupmui ja friijabeivviide. Buohkain lea lágas nannejuvvon vuoigatvuohta njealji luopmovahkkui jagis, muhto muhtimiin sáhttá leat vuoigatvuohta guhkit lupmui tariffašiehtadusa vuođul.

Du bargoáigi ja du vuoigatvuohta lupmui ja friijabeivviide galgá čállojuvvot bargosoahpamuššii, maid don čálát fitnodagain.
 

Ovttage fylkkas eai leat mearkkašumit dán čuoggái