Árvvoštallan oahpu áiggeOahppofitnodat galgá addit dutnje árvvoštallama dađistaga oahpu áigge, árvosáni haga.

Jotkkolaš árvvoštallan galgá

  • geavahuvvot oahppanproseassa reaidun
  • leat heivehuvvon oahpahusa vuođđun
  • veahkehit du lasihit gelbbolašvuođat fágas

Jagi áigge galgá addit árvvoštallama jotkkolaččat ja vuogádatlaččat, sihke čálalaš ja njálmmálaš diehtun. Dieđuin galgá muitalit ja vuođuštit makkár gelbbolašvuohta dus lea ja dat galget rávvet du mo don sáhtát lasihit gelbbolašvuođat fágas. Galgá sáhttit duođaštit, ahte árvvoštallan lea addojuvvon dađistaga jagi áigge. 

Jotkkolaš árvvoštallama oassin dus lea vuoigatvuohta unnimusat oktii jahkebealis láhččojuvvon ságastallamii iežat instruktevrrain, mas ságastallabeahtti du ovdáneamis fágaid gelbbolašvuođamihttomeriid hárrái.

Jos leat oahppokandidáhtta, de dus galgá leat jotkkolaš árvvoštallan dan oahpahusplána hárrái, mii dutnje lea ráhkaduvvon. 

Iežas árvvoštallan 

Fidnooahppin dahje oahppokandidáhttan don galggat aktiivvalaččat searvat iežat barggu, iežat gelbbolašvuođa ja iežat fágalaš ovdáneami árvvoštallamii. Iežat árvvoštallan gullá jotkkolaš árvvoštallamii.

 

Ovttage fylkkas eai leat mearkkašumit dán čuoggái