Opplæringstilbod

Studieførebuande

Idrettsfag
Musikk, dans og drama
Medium og kommunikasjon
Studiespesialisering

Yrkesfagleg

Bygg- og anleggsteknikk
Elektrofag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon

Alternativ opplæring

Alternativ opplæring

Fagtilbod

Skolen tek atterhald om at fag vil bli sette i gang. Du kan velje programfag dersom dei passar inn i timeplanen, og dersom kombinasjonen av fag oppfyller krava til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet der dei høyrer til. Kontakt skolen for nærare informasjon.

Fellesfag

Idrettsfag

Idrettsfag
Felles programfag
Aktivitetslære
Aktivitetslære 1
Aktivitetslære 2
Aktivitetslære 3
Idrett og samfunn
Idrett og samfunn
Valfrie programfag
Breiddeidrett
Breiddeidrett 1
Breiddeidrett 2
Breiddeidrett 3
Friluftsliv
Friluftsliv 1

Musikk, dans og drama

Musikk, dans og drama
Felles programfag
Musikk, dans og drama
Musikk, dans og drama
Valfrie programfag
Lyding
Lyding
Musikk
Musikk
Musikk
Felles programfag
Ergonomi og rørsle
Ergonomi og rørsle 1
Ergonomi og rørsle 2
Instruksjon og leiing
Instruksjon og leiing
Valfrie programfag
Musikk fordjuping
Musikk fordjuping 1
Musikk fordjuping 2

Medium og kommunikasjon

Medium og kommunikasjon
Felles programfag
Mediesamfunnet
Mediesamfunnet 1
Mediesamfunnet 2
Mediesamfunnet 3
Valfrie programfag
Bilete
Bilete

Studiespesialisering

Realfag
Programfag
Biologi
Biologi 1
Biologi 2
Matematikk for realfag
Matematikk R1
Matematikk R2
Matematikk for samfunnsfag
Matematikk S1
Matematikk S2
Språk, samfunnsfag og økonomi
Programfag
Engelsk
Internasjonal engelsk
Engelskspråkleg litteratur og kultur
Framandspråk (programfag)
Spansk nivå II
Tysk nivå II
Næringslivsøkonomi
Økonomi og leiing
Økonomistyring
Politikk, individ og samfunn
Sosialkunnskap
Sosiologi og sosialantropologi

Bygg- og anleggsteknikk

Vg1
Felles programfag
Bygg- og anleggsteknikk
Produksjon
Teikning og bransjelære
Vg2
Felles programfag
Byggteknikk
Bransjelære
Produksjon

Elektrofag

Service og samferdsel

Vg2
Felles programfag
IKT-servicefag
Brukar- og driftsstøtte
Drift og vedlikehald
Verksemdsstøtte

Teknikk og industriell produksjon

Vg1
Felles programfag
Teknikk og industriell produksjon
Dokumentasjon og kvalitet
Produksjon
Tekniske tenester
Vg2
Felles programfag
Industriteknologi
Dokumentasjon og kvalitet
Produksjon
Reparasjon og vedlikehald