Fagtilbod

Skolen tek atterhald om at fag vil bli sette i gang. Du kan velje programfag dersom dei passar inn i timeplanen, og dersom kombinasjonen av fag oppfyller krava til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet der dei høyrer til. Kontakt skolen for nærare informasjon.

Fellesfag

Idrettsfag

Idrettsfag
Valfrie programfag
Breiddeidrett
Breiddeidrett 1
Breiddeidrett 2

Studiespesialisering

Realfag
Programfag
Biologi
Biologi 1
Matematikk for realfag
Matematikk R1
Matematikk R2
Teknologi og forskingslære
Teknologi og forskingslære X
Språk, samfunnsfag og økonomi
Programfag
Engelsk
Internasjonal engelsk
Engelskspråkleg litteratur og kultur
Entreprenørskap og bedriftsutvikling
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1
Framandspråk (programfag)
Spansk nivå II
Næringslivsøkonomi
Økonomi og leiing
Økonomistyring
Politikk, individ og samfunn
Sosialkunnskap

Bygg- og anleggsteknikk

Vg1
Felles programfag
Bygg- og anleggsteknikk
Produksjon
Teikning og bransjelære
Vg2
Felles programfag
Byggteknikk
Bransjelære
Produksjon

Elektrofag

Helse- og oppvekstfag

Service og samferdsel

Vg1
Felles programfag
Service og samferdsel
Administrasjon og økonomi
Marknadsføring og sal
Tryggleik og transport

Teknikk og industriell produksjon

Felles programfag
Teknikk og industriell produksjon
Dokumentasjon og kvalitet
Produksjon
Tekniske tenester
Vg2
Felles programfag
Industriteknologi
Dokumentasjon og kvalitet
Produksjon
Reparasjon og vedlikehald