Framnes kristne vidaregåande skule

Vidaregåande skole

Kontaktinformasjon

E-post postmottak@framnes.vgs.no
Nettstad www.framnes.vgs.no
Namn Framnes kristne vidaregåande skule
Besøksadresse Vikøyvegen 280, Norheimsund
Postadresse Vikøyvegen 280
5600 Norheimsund
Telefon 56 55 05 00
Organisasjonsform Friskole
Elevar 270
Målform Nynorsk
Skolepengar Ja
Bustad Har internat

Andre opplysningar

Skulen er ein kristen skule. Les meir under menypunktet .

Du må søkje direkte til skulen. Søknadsskjema finn du på skulen si nettstad.

Fagtilbod

Skolen tek atterhald om at fag vil bli sette i gang. Du kan velje programfag dersom dei passar inn i timeplanen, og dersom kombinasjonen av fag oppfyller krava til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet der dei høyrer til. Kontakt skolen for nærare informasjon.

Fellesfag

Idrettsfag

Idrettsfag
Felles programfag
Aktivitetslære
Aktivitetslære 1
Aktivitetslære 2
Aktivitetslære 3
Idrett og samfunn
Idrett og samfunn
Valfrie programfag
Breiddeidrett
Breiddeidrett 1
Breiddeidrett 2
Breiddeidrett 3

Studiespesialisering

Realfag
Programfag
Biologi
Biologi 1
Biologi 2
Matematikk for realfag
Matematikk R1
Matematikk R2
Språk, samfunnsfag og økonomi
Programfag
Engelsk
Internasjonal engelsk
Samfunnsfagleg engelsk
Politikk, individ og samfunn
Sosialkunnskap
Sosiologi og sosialantropologi