Bergen Private Gymnas

Vidaregåande skole

Kontaktinformasjon

E-post post@bpg.no
Nettstad www.bpg.no
Namn Bergen Private Gymnas
Besøksadresse Lars Hilles gate 15, Bergen
Postadresse Postboks 3 Nygårdstangen
5838 Bergen
Telefon 05246
Organisasjonsform Friskole
Elevar 500
Målform Bokmål
Skolepengar Ja

Andre opplysningar

Du må søke direkte til skolen. Søknadsskjema finner du på skolens nettsted. 

Fagtilbod

Skolen tek atterhald om at fag vil bli sette i gang. Du kan velje programfag dersom dei passar inn i timeplanen, og dersom kombinasjonen av fag oppfyller krava til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet der dei høyrer til. Kontakt skolen for nærare informasjon.

Fellesfag

Musikk, dans og drama

Musikk, dans og drama
Felles programfag
Musikk, dans og drama
Musikk, dans og drama
Valfrie programfag
Lyding
Lyding
Musikk
Musikk
Musikk
Felles programfag
Ergonomi og rørsle
Ergonomi og rørsle 1
Ergonomi og rørsle 2
Instruksjon og leiing
Instruksjon og leiing
Valfrie programfag
Musikk fordjuping
Musikk fordjuping 1
Musikk fordjuping 2

Medium og kommunikasjon

Medium og kommunikasjon
Felles programfag
Mediesamfunnet
Mediesamfunnet 1
Mediesamfunnet 2
Mediesamfunnet 3
Valfrie programfag
Bilete
Bilete
Grafisk design
Grafisk design
Lyddesign
Lyddesign

Studiespesialisering

Realfag
Programfag
Biologi
Biologi 1
Biologi 2
Matematikk for realfag
Matematikk R1
Matematikk R2
Matematikk for samfunnsfag
Matematikk S1
Matematikk S2
Programmering og modellering X
Programmering og modellering X
Språk, samfunnsfag og økonomi
Programfag
Engelsk
Internasjonal engelsk
Samfunnsfagleg engelsk
Framandspråk (programfag)
Russisk nivå I
Spansk nivå II
Næringslivsøkonomi
Økonomi og leiing
Økonomistyring
Samfunnsøkonomi
Samfunnsøkonomi 1