Yrkeskompetanse10. trinn


Yrkesfagleg opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller utan fag-/sveinebrev)


Vidaregåande trinn 1 i skole


Beskrivelse her.....

Vidaregåande trinn 2 i skole


Beskrivelse her.....

Velg VG3 retning

 • Vidaregåande trinn 3 i skole


  Beskrivelse her.....

 • Påbygging til generell studiekompetanse


  Beskrivelse her.....

 • Opplæring i bedrift


  Beskrivelse her.....

Vidaregåande trinn 3 i skole


Beskrivelse her.....

Opplæring i bedrift


Beskrivelse her.....

Yrke og arbeidsliv eller fagskoleutdanning


Beskrivelse her.....

1. år


2. år


3. år


4. år


Å ha yrkeskompetanse vil seie at ein er utdanna til å utøve eit yrke. Ved å velje programområde frå dei 10 yrkesfaglege utdanningsprogramma kan du oppnå ulike former for yrkeskompetanse.

Yrkeskompetanse med fag- eller sveinebrev

Opplæring i dei såkalla lærefaga fører fram til fag- eller sveinebrev etter bestått fag- eller sveineprøve.
 • I handverksprega fag heiter det sveinebrev og sveineprøve, til dømes har ein smed sveinebrev.
 • I andre fag heiter det fagbrev og fagprøve, til dømes har ein elektrikar fagbrev.
I lærefag går opplæringa føre seg både i og bedrift, i alt over fire år eller meir. Les meir under Korleis går opplæring i bedrift føre seg?.

Yrkeskompetanse utan fag- eller sveinebrev

Opplæring i dei faga som ikkje høyrer inn under lærefaga, fører fram til yrkeskompetanse utan fag- eller sveinebrev.

 • Til dømes har ein helsesekretær yrkeskompetanse utan fag- eller sveinebrev.

Yrkesutdanninga er lagt opp som tre års opplæring i skole, ofte med innlagte praksisperiodar.

Vidare utdanning

Innanfor fleire fagområde gir yrkeskompetanse deg grunnlag for vidare utdanning på fagskole. Fag- eller sveinebrev gir grunnlag for vidare utdanning for å ta meisterbrev.

Med påbygging til generell studiekompetanse kan du oppnå generell studiekompetanse.

Informasjon frå Vestland

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.