Vidaregåande skole i RusslandNår du har fullført Vg2 i utdanningsprogram for studiespesialisering med russisk som framandspråk minimum på nivå I, kan du søkje om å fullføre Vg3 i Russland.

Norsk-russisk vidaregåande skole i Murmansk

Tilbodet blir administrert av Kongsbakken videregående skole og er eit samarbeid mellom Troms fylkeskommune og russiske utdanningsstyresmakter i Murmansk. Tilbodet er eit ledd i nordområdesatsinga i fylket. Opplæringa byggjer på norsk lov og forskrift og norske læreplanar. Skolen er godkjend av Statens lånekasse for utdanning for tildeling av økonomisk støtte.

Søknadsfristen er 1. mars. Elevar frå heile landet kan søkje.

På nettstaden kongsbakken.vgs.no finn du nærmare informasjon om tilbodet og korleis du søkjer.

For fleire opplysningar og søknadsskjema kan du vende deg til

Kongsbakken videregående skole

Kongsbakken videregående skole
Postadresse Postboks 355, 9254 Tromsø
Besøksadresse Skolegata 16, Tromsø
Telefon 77 64 73 00

Kontaktpersonar
Rådgivar Jan Ove Odden
E-post jan.ove.odden@tromsfylke.no
Telefon 78 95 21 04

Stadleg leiar i Murmansk
Bjarne Berg
E-post bjarne.berg@tromsfylke.no
Telefon +7 81 52 27 66 28 (Murmansk)

Informasjon frå Vestland

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.