VaksenDet er inga øvre aldersgrense for å søkje vidaregåande opplæring. Nokre vaksne har lovfest rett til vidaregåande opplæring. Vaksne utan slik rett kan søkje, men vil bli prioritert etter vaksne med rett. Utdanning på vidaregåande nivå gjer deg meir attraktiv på arbeidsmarknaden.

Kontakt fylkeskommunen for nærare opplysningar om vidaregåande opplæring for vaksne.

Informasjon frå Vestland

Informasjon frå Vestland vil vere klar i løpet av hausten

Vestland har tilleggsinformasjon til dette emnet. Informasjonen vil bli publisert her så snart han er klar.

  • Det er viktig at du les tilleggsinformasjonen frå Vestland.
  • Hald deg derfor oppdatert på vilbli.no utover hausten!

Her kan du lese informasjonen som gjeld for dette skuleåret:
Vaksen (skuleåret 2023-2024)