Utskrift av strukturkartet (pdf)Her kan du laste ned tilbodsstrukturen med utdanningsprogram, programområde og kompetansar i pdf-format. Pdf-fila blir automatisk laga ut frå vilbli.no når du trykkjer på ei av lenkjene nedanfor. Du får slik alltid siste versjon av tilbodsstrukturen når du lastar ned dokumentet.

Tilbodsstruktur, 2022–2023

Oversikt over tilbudsstrukturen for videregående opplæring, 2022–2023, bokmål
Oversikt over tilbudsstrukturen for videregående opplæring, 2022–2023, nynorsk

 

Tilbodsstruktur for Vg1 og Vg2 (LK20), 2021–2022

Oversikt over tilbudsstrukturen for videregående opplæring, Vg1 og Vg2, 2021–2022, bokmål
Oversikt over tilbudsstrukturen for videregående opplæring, Vg1 og Vg2, 2021–2022, nynorsk

Tilbodsstruktur for Vg3 (LK06), 2021–2022

Oversikt over tilbudsstrukturen for videregående opplæring, Vg3, 2021–2022, bokmål
Oversikt over tilbudsstrukturen for videregående opplæring, Vg3, 2021–2022, nynorsk

 

Tilbodsstruktur for Vg1, 2020–2021

Oversikt over tilbodsstrukturen for vidaregåande opplæring, Vg1, 2020–2021, bokmål
Oversikt over tilbodsstrukturen for vidaregåande opplæring, Vg1, 2020–2021, nynorsk
Oversikt over tilbodsstrukturen for vidaregåande opplæring, Vg1, 2020–2021, samisk
Oversikt over tilbodsstrukturen for vidaregåande opplæring, Vg1, 2020–2021, engelsk

Tilbodsstruktur for Vg2 og Vg3, 2020–2021

Oversikt over tilbodsstrukturen for vidaregåande opplæring, Vg2 og Vg3, 2020–2021, bokmål
Oversikt over tilbodsstrukturen for vidaregåande opplæring, Vg2 og Vg3, 2020–2021, nynorsk
Oversikt over tilbodsstrukturen for vidaregåande opplæring, Vg2 og Vg3, 2020–2021, samisk
Oversikt over tilbodsstrukturen for vidaregåande opplæring, Vg2 og Vg3, 2020–2021, engelsk

Informasjon frå Vestland

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.