Til føresetteSonen din eller dottera di står framfor eit viktig vegskilje – val av vidaregåande opplæring. Du kan ha dine draumar om kva ungane skal bli, men dei unge må få utforske moglegheitene som finst, og ta eit sjølvstendig val basert på eigne interesser og ønske for framtida! Som forelder har du ein viktig funksjon som samtalepartnar og rettleiar. For å hjelpe din ungdom på best mogleg måte bør du lese grundig gjennom informasjonen om vidaregåande opplæring.

Informasjon frå VestlandEiga nettside for føresette

Det kan vere vanskeleg å orientere seg som ny føresett til vidaregåande opplæring. Vi har difor oppretta ei eiga nettside for føresette der vi har samla mykje informasjon om alt frå dei vanlegaste omgrepa ein bruker til inntaksprosessen og førebuing til skulestart.

Til sida for føresette