Tap av skoleplassDu kan miste skoleplassen din dersom du ikkje svarar på tilbod om skoleplass eller ventelisteplass innan svarfristen, eller dersom du ikkje møter opp første skoledagen utan godkjenning frå skolen. Du kan òg miste skoleplassen dersom du gir urette eller ufullstendige opplysningar (endringar i adresse og mobilnummer må du registrere på vigo.no).

Informasjon frå VestlandTap av skuleplass i Vestland

Dersom du av ulike grunnar ikkje kan møte første skuledag må dette avklarast med skulen.