SøknadsfristFor ordinær opplæring i skole er søknadsfristen den same som for ungdom – 1. mars. For opplæring organisert for vaksne kan det fastsetjast eigne søknadsfristar, og opplæringstilbod kan setjast i gang på ulike tider av året.

Informasjon frå Vestland

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.