Skolegang på SvalbardLongyearbyen skole på Svalbard er den nordlegaste skolen i verda, og den einaste grunnskolen i Noreg med vidaregåande avdeling.

Vidaregåande avdeling tilbyr skoleplassar for elevar frå fastlandet på Vg2 og Vg3. Det er eigne inntaksreglar for fastlandselevar, og dei tilbyr hyblar til elevane dei tek inn. Nærare opplysningar finn du på nettstaden til skolen.

Informasjon frå Vestland

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.