Samarbeid mellom skolen og heimenVidaregåande skolar skal halde kontakt med føresette til umyndige elevar gjennom heile opplæringsåret. Det skal skje ved

  • informasjonsmøte ved starten av skoleåret (Vg1 og Vg2)
  • samtale med kontaktlæraren (Vg1 og Vg2)
  • informasjon om rettar
  • varsel om fråværet til eleven
  • annan informasjon om eleven

Når eleven har fylt 18 år, kan skolen ikkje lenger informere dei føresette utan samtykke frå eleven.

Informasjon frå Vestland

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.