Salg og reiseliv med innovasjon og ledelse

  • Fylket tilbyr
  • Fylket tilbyr ikkje
  • Opplæring i bedrift
1. år
2. år
3. år

Vg1 – Vidaregåande trinn 1

Fag- og timefordeling

Dette er fag- og timefordelinga til Vg1 sal, service og reiseliv.
Fag- og timefordelinga til Vg1 salg, service og reiseliv med innovasjon og ledelse kan vere annleis.

Vg2 – Vidaregåande trinn 2

Fag- og timefordeling

Dette er fag- og timefordelinga til Vg2 sal og reiseliv.
Fag- og timefordelinga til Vg2 salg og reiseliv med innovasjon og ledelse kan vere annleis.

Vg3 – Vidaregåande trinn 3 eller opplæring i bedrift