Reiselivsmedarbeidar (fagbrev)

Aktuelle arbeidsstader

Ein reiselivsmedarbeidar kan arbeide innanfor ei rekkje verksemder, til dømes reise- og bookingbyrå, turoperatørar, turistkontor, jernbaneselskap, event- og attraksjonsbedrifter og ferjereiarlag.

Sentrale arbeidsoppgåver

Sentrale arbeidsområde er

  • kunde-/gjestebehandling
  • rådgiving og rettleiing om reiser og reisemål
  • planleggjing og gjennomføring av aktiviteter og opplevingar
  • bruk av informasjonsteknologi som sals- og støtteverktøy
  • bruk av søkjemotorar og bookingsystem
  • reservasjon og billettering
  • marknadsføring og salsarbeid

Personlege eigenskapar

Du må kunne arbeide sjølvstendig, planmessig og effektivt, ofte i høgt tempo. Reiselivsmedarbeidaren må kunne kommunisere og samhandle med menneske frå ulike kulturar og yte god service. Du må ha gode språkkunnskapar, kulturforståing, geografiske kunnskapar og sosial dugleik.