Landslinjer og landsdekkjande tilbodKva er landslinjer og landsdekkjande tilbod?

  • Landslinjer er eit utdanningstilbod i vidaregåande opplæring.
  • Dei har du rett til å søkje same kvar i landet du bur, og søkjarar frå heile landet stiller likt ved inntak.
  • Landsdekkjande tilbod er det berre grunnlag for å ha i eitt eller nokre få fylke. Desse blir finansierte av fylkeskommunane
  • For deg som søkjar er det i praksis ingen forskjell på landslinjer og landsdekkjande tilbod. Du søkjer desse tilboda via nettstaden www.vigo.no.

Viss du søkjer Vg1 i utdanningsprogramma idrettsfag eller musikk, dans og drama, kan det vere bestemt at inntil halvparten av elevane skal takast inn på grunnlag av dokumentert dugleik eller opptaksprøve. Fleire opplysningar får du frå den aktuelle skolen.

Oversikt over landslinjer og landsdekkjande tilbod

Nedanfor finn du ei fylkesvis oversikt over landslinjer og landsdekkjande tilbod. Ver merksam på at lista ikkje er komplett før i starten av januar, når alle fylka har lagt ut skoletilbuda sine på vilbli.no. Fram til fylka begynner å publisere tilboda sine i desember, er det inga liste her – men du kan sjekke oversikta over landslinjer og landsdekkjande tilbod dette skoleåret.


Sortert etter programområde    Sortert etter fylker

Idrettsfag

Idrettsfag med alpint, Vg1

Narvik videregående skole   Nordland
Oppdal videregående skole   Trøndelag

Idrettsfag med alpint, Vg2

Narvik videregående skole   Nordland
Oppdal videregående skole   Trøndelag

Idrettsfag med alpint, Vg3

Narvik videregående skole   Nordland
Oppdal videregående skole   Trøndelag

Idrettsfag med bratt friluftsliv, Vg1

Rauma videregående skole   Møre og Romsdal

Idrettsfag med bratt friluftsliv, Vg2

Rauma videregående skole   Møre og Romsdal

Idrettsfag med bratt friluftsliv, Vg3

Rauma videregående skole   Møre og Romsdal

Idrettsfag med friidrett, Vg1

Steinkjer videregående skole   Trøndelag

Idrettsfag med friidrett, Vg2

Steinkjer videregående skole   Trøndelag

Idrettsfag med friidrett, Vg3

Steinkjer videregående skole   Trøndelag

Idrettsfag med hopp, Vg1

Heimdal videregående skole   Trøndelag

Idrettsfag med hopp, Vg2

Heimdal videregående skole   Trøndelag

Idrettsfag med hopp, Vg3

Heimdal videregående skole   Trøndelag

Idrettsfag med kombinert, Vg1

Heimdal videregående skole   Trøndelag

Idrettsfag med kombinert, Vg2

Heimdal videregående skole   Trøndelag

Idrettsfag med kombinert, Vg3

Heimdal videregående skole   Trøndelag

Idrettsfag med langrenn, Vg1

Meråker videregående skole   Trøndelag

Idrettsfag med langrenn, Vg2

Meråker videregående skole   Trøndelag

Idrettsfag med langrenn, Vg3

Meråker videregående skole   Trøndelag

Idrettsfag med skiskyting, Vg1

Meråker videregående skole   Trøndelag

Idrettsfag med skiskyting, Vg2

Meråker videregående skole   Trøndelag

Idrettsfag med skiskyting, Vg3

Meråker videregående skole   Trøndelag

Idrettsfag med toppidrett randonee og fjelløp, Vg1

Meråker videregående skole   Trøndelag

Idrettsfag med toppidrett randonee og fjelløp, Vg2

Meråker videregående skole   Trøndelag

Idrettsfag med toppidrett skyting, Vg1

Meråker videregående skole   Trøndelag

Idrettsfag med toppidrett skyting, Vg2

Meråker videregående skole   Trøndelag

Idrettsfag med toppidrett skyting, Vg3

Meråker videregående skole   Trøndelag

Musikk, dans og drama

Dans med ballett, Vg2

Edvard Munch videregående skole   Oslo

Dans med ballett, Vg3

Edvard Munch videregående skole   Oslo

Musikk med folkemusikk, Vg2

Vinstra vidaregåande skule   Innlandet

Musikk med folkemusikk, Vg3

Vinstra vidaregåande skule   Innlandet

Musikk med jazz, Vg2

Molde videregående skole   Møre og Romsdal

Musikk med jazz, Vg3

Molde videregående skole   Møre og Romsdal

Musikk, dans og drama med ballett, Vg1

Edvard Munch videregående skole   Oslo

Musikk, dans og drama med folkemusikk, Vg1

Vinstra vidaregåande skule   Innlandet

Musikk, dans og drama med jazz, Vg1

Molde videregående skole   Møre og Romsdal

Studiespesialisering

Realfag med alpint og langrenn, Vg2

Setesdal vidaregåande skule Avdeling Hovden   Agder

Realfag med alpint og langrenn, Vg3

Setesdal vidaregåande skule Avdeling Hovden   Agder

Realfag med langrenn og skiskyting, Vg2

Nord-Troms videregående skole   Troms og Finnmark

Realfag med langrenn og skiskyting, Vg3

Nord-Troms videregående skole   Troms og Finnmark

Realfag med natur og miljø, Vg2

Rjukan videregående skole   Vestfold og Telemark

Realfag med natur og miljø, Vg3

Rjukan videregående skole   Vestfold og Telemark

Realfag med skiskyting, Vg2

Stryn vidaregåande skule   Vestland

Realfag med skiskyting, Vg3

Stryn vidaregåande skule   Vestland

Realfag med toppidrett randonee og fjelløp, Vg2

Meråker videregående skole   Trøndelag

Realfag med toppidrett skyting, Vg2

Meråker videregående skole   Trøndelag

Realfag med toppidrett skyting, Vg3

Meråker videregående skole   Trøndelag

Språk, samfunnsfag og økonomi med alpint og langrenn, Vg2

Setesdal vidaregåande skule Avdeling Hovden   Agder

Språk, samfunnsfag og økonomi med alpint og langrenn, Vg3

Setesdal vidaregåande skule Avdeling Hovden   Agder

Språk, samfunnsfag og økonomi med langrenn og skiskyting, Vg2

Nord-Troms videregående skole   Troms og Finnmark

Språk, samfunnsfag og økonomi med langrenn og skiskyting, Vg3

Nord-Troms videregående skole   Troms og Finnmark

Språk, samfunnsfag og økonomi med skiskyting, Vg2

Stryn vidaregåande skule   Vestland

Språk, samfunnsfag og økonomi med skiskyting, Vg3

Stryn vidaregåande skule   Vestland

Studiespesialisering med alpint og langrenn, Vg1

Setesdal vidaregåande skule Avdeling Hovden   Agder

Studiespesialisering med langrenn og skiskyting, Vg1

Nord-Troms videregående skole   Troms og Finnmark

Studiespesialisering med natur og miljø, Vg1

Rjukan videregående skole   Vestfold og Telemark

Studiespesialisering med skiskyting, Vg1

Stryn vidaregåande skule   Vestland

Studiespesialisering med toppidrett randonee og fjelløp, Vg1

Meråker videregående skole   Trøndelag

Studiespesialisering med toppidrett skyting, Vg1

Meråker videregående skole   Trøndelag

Bygg- og anleggsteknikk

Anleggsteknikk, Vg2

Fauske videregående skole   Nordland
Kirkenes videregående skole / Girkonjárgga joatkkaskuvla   Troms og Finnmark
Os vidaregåande skule   Vestland
Sam Eyde videregående skole   Agder
Solør videregående skole   Innlandet
Øksnevad vidaregåande skole   Rogaland

Treteknikk, Vg2

Gauldal videregående skole   Trøndelag

Handverk, design og produktutvikling

Duodji, Vg2

Sami joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvla / Samisk videregående og reindriftsskole i Kautokeino   Troms og Finnmark

Gull- og sølvsmedhandverk, Vg2

Setesdal vidaregåande skule Avdeling Valle   Agder

Smed, Vg2

Odda vidaregåande skule   Vestland

Urmakar, Vg2

Kongsberg videregående skole   Viken

Elektro og datateknologi

Avionikarfag, Vg3

Bodø videregående skole   Nordland
Skedsmo videregående skole   Viken
Sola videregående skole   Rogaland

Flyfag, Vg2

Bardufoss videregående skole   Troms og Finnmark
Bodø videregående skole   Nordland
Fosen videregående skole   Trøndelag
Skedsmo videregående skole   Viken
Sola videregående skole   Rogaland

Flytekniske fag, Vg3

Bardufoss videregående skole   Troms og Finnmark
Bodø videregående skole   Nordland
Skedsmo videregående skole   Viken
Sola videregående skole   Rogaland

Romteknologi, Vg3

Andøy videregående skole   Nordland

Naturbruk

Heste- og dyrefag med hundekjøring, Vg2

Tana videregående skole / Deanu joatkkaskuvla   Troms og Finnmark

Landbruk og gartnernæring, sportsfiske, Vg2

Grong videregående skole   Trøndelag

Landbruk og gartnernæring, økologisk, Vg2

Sogn Jord- og Hagebruksskule   Vestland

Landbruk, økologisk, Vg3

Sogn Jord- og Hagebruksskule   Vestland

Naturbruk med hundekjøring, Vg1

Tana videregående skole / Deanu joatkkaskuvla   Troms og Finnmark

Naturbruk med hundekjøring, Vg3

Tana videregående skole / Deanu joatkkaskuvla   Troms og Finnmark

Naturbruk med sportsfiske som næring og hobby (studieforberedende), Vg3

Grong videregående skole   Trøndelag

Naturbruk med sportsfiske som næring og hobby, Vg1

Grong videregående skole   Trøndelag

Reindrift, Vg2

Sami joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvla / Samisk videregående og reindriftsskole i Kautokeino   Troms og Finnmark

Restaurant- og matfag

Matproduksjon med sjømatfag, Vg2

Vardø videregående skole/Várggáidt joatkkaskuvla   Troms og Finnmark

Påbygging til generell studiekompetanse med sjømatfag for yrkesfaglige utdanning, Vg3

Vardø videregående skole/Várggáidt joatkkaskuvla   Troms og Finnmark

Restaurant- og matfag med sjømat, Vg1

Vardø videregående skole/Várggáidt joatkkaskuvla   Troms og Finnmark

Teknologi- og industrifag

Anleggsmaskinmekanikarfaget, Vg3

Fauske videregående skole   Nordland
Kirkenes videregående skole / Girkonjárgga joatkkaskuvla   Troms og Finnmark
Os vidaregåande skule   Vestland
Sam Eyde videregående skole   Agder
Solør videregående skole   Innlandet
Øksnevad vidaregåande skole   Rogaland

Børsemakar, Vg2

Gauldal videregående skole   Trøndelag
 

Informasjon frå Vestland

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.