Landbruk

 • Fylket tilbyr
 • Fylket tilbyr ikkje
 • Tilbud på neste trinn
 • Kryssløp
 • Landslinjer
 • Opplæring i bedrift
1. år
2. år
3. år
4. år

Vg2 – Vidaregåande trinn 2 eller opplæring i bedrift

Yrke og kompetansar

Vg3 – Vidaregåande trinn 3 eller opplæring i bedrift

Yrkesnemning

 • Agronom (yrkeskompetanse)
 • Aktuelle arbeidsstader

  Agronomen står for drift av og/eller arbeid på landbrukseigedommar.

  Arbeidsplassen til agronomen er hovudsakleg knytt til gardsbruk, men òg til større landbrukseigedommar og bedrifter.

  Sentrale arbeidsoppgåver

  Sentrale arbeidsområde er

  • husdyrproduksjon og planteproduksjon
  • forvaltning av innmark og utmark
  • bruk og vedlikehald av maskiner og tekniske hjelpemiddel
  • foredling av råvarer, marknadsføring og omsetnad
  • driftsleiing, bedriftsutvikling og produktutvikling
  • tenesteyting med grunnlag i ressursane på landbrukseigedommen, kundebehandling
  Personlege eigenskaparAgronomen arbeider i nær kontakt med naturen og må derfor kjenne godt til prosessane i naturen og ta omsyn til dei i all planlegging og i det daglege arbeidet.

  Du bør vere fortruleg med dyr og vere praktisk av deg. Du bør kunne jobbe svært sjølvstendig.

Meir om agronom