Høyanger vidaregåande skule

Vidaregåande skole

Kontaktinformasjon

E post posthoyv@vlfk.no
Nettsted hoyanger.vgs.no
Navn Høyanger vidaregåande skule
Besøksadresse Einar Førdes veg 1, 6993 Høyanger
Postadresse Postboks 249
6991 Høyanger
Telefon 57 63 78 00
Organisasjonsform Offentleg
Elevar 200
Målform Nynorsk

Opplæringstilbod

Tilbod er ikkje fastsett for skoleåret 2024-2025, men skal seinast liggje føre i januar 2024.
Vel skolear 2023-2024 for å sjå tilboda som gjeld i år (det kan fastsetjast andre tilbod for 2024–2025).