Fagtilbod

Skolen tek atterhald om at fag vil bli sette i gang. Du kan velje programfag dersom dei passar inn i timeplanen, og dersom kombinasjonen av fag oppfyller krava til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet der dei høyrer til. Kontakt skolen for nærare informasjon.

Fellesfag

Elektro og datateknologi

Vg2
Felles programfag
Elenergi og ekom
Elektronisk kommunikasjon
Elenergi og styresystem

Teknologi- og industrifag

Felles programfag
Industriteknologi
Teknologi
Vedlikehald

Studiespesialisering

Realfag
Programfag
Biologi
Biologi 2
Fysikk
Fysikk 1
Matematikk for realfag
Matematikk R1
Matematikk R2
Språk, samfunnsfag og økonomi
Programfag
Engelsk
Engelsk 1
Engelsk 2
Framandspråk (programfag)
Fransk nivå I
Fransk nivå II
Tysk nivå II
Psykologi
Psykologi 2
Sosialkunnskap
Sosialkunnskap

Elektro og datateknologi

Vg1
Felles programfag
Elektrofag
Elektroniske kretsar og nettverk
Energi- og styresystem

Helse- og oppvekstfag

Teknologi- og industrifag