Bygg- og anleggsteknikk

Du lærer

 • produksjon og oppføring av nye bygningar og anlegg
 • ombygging og vedlikehald av bygningar og anlegg
 • om klima og teknologi
 • om bruk av teikningar, skildringar og utrekningar
 • om kvalitet og tryggleik
 • materialkunnskap

Du bør vere

 • praktisk og ha godt handlag
 • sjølvstendig og nøyaktig
 • god til å samarbeide

Du kan bli

 • veg- og anleggsfagarbeidar eller asfaltør
 • anleggsgartnar eller anleggsmaskinførar
 • målar, murar, tømrar eller røyrleggjar
 • stillasbyggjar, taktekkjar eller blekkslagar
 • snikkar eller glasfagarbeidar
  Sjå alle yrke og kompetansar

Arbeidsstader

 • offentleg eller privat verksemd
 • større eller mindre handverksbedrifter
 • industri- eller entreprenørbedrifter

Vidare utdanning

Yrkesfagleg opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller utan fag- eller sveinebrev). Etter fullført yrkesfagleg opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta vidare utdanning:
 • Du kan ta vidare utdanning på fagskole. Ei fagskoleutdanning er ei kort og yrkesretta vidareutdanning som er berekna på dei som har gått yrkesfag.
 • Du kan ta meisterbrev dersom du har fag- eller sveinebrev i eit fag som ligg under meisterbrevordninga, og dersom du har nok praksiserfaring. Meisterutdanninga kvalifiserer deg til ei leiar- eller mellomleiarstilling på fagområdet ditt, og ho gjev deg kompetanse til at du kan starte di eiga bedrift.
 • Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
  - etter Vg2 eller
  - etter oppnådd yrkeskompetanse
  Då har du moglegheit til å ta høgare utdanning ved høgskole eller universitet. Hugs at nokre studium, f.eks. ingeniør-, realfags- og medisinske studium, føreset at du har visse realfag.
 • Du kan også søkje opptak til høgare utdanning etter forkurs eller gjennom Y-vegen, yrkesfagleg veg til høgare utdanning. Y-vegen er berekna på deg som har relevant yrkeskompetanse. Forkurs og Y-vegen er vanlegast innan realfags- og ingeniørstudium.