Bergen Katedralskole

Vidaregåande skole

Kontaktinformasjon

E post post.bks@vlfk.no
Nettsted bergenkatedralskole.vgs.no
Navn Bergen Katedralskole
Besøksadresse Kong Oscars gate 36, 5017 Bergen
Postadresse Postboks 414 Marken
5832 Bergen
Telefon 57 30 67 00
Organisasjonsform Offentleg
Elevar 850
Målform Bokmål

Opplæringstilbod

Tilbod er ikkje fastsett for skoleåret 2024-2025, men skal seinast liggje føre i januar 2024.
Vel skolear 2023-2024 for å sjå tilboda som gjeld i år (det kan fastsetjast andre tilbod for 2024–2025).