Andre stipend og legatDet finst ei rekkje landsdekkjande og fylkesspesifikke stipend og legat til utdanning, vidareutvikling, kultur og forsking og til sosial hjelp. Legathandboka gir eit godt og omfattande oversyn over stipend og legat for nordmenn. Her får du vite om søknadsfristar, beløpsgrenser, avgrensingar og føresetnader for å kunne søkje. Du finn boka på Internett: www.legathandboken.no. Du kan òg spørje etter boka på skolebiblioteket eller i bokhandelen.

Fleire bibliotek har òg tilgang til nettstaden www.globalgrant.com, som har oversikt over meir enn 5000 norske og utanlandske stipend, legat og andre støtteordningar for mellom anna skoleelevar og studentar.

Informasjon frå Vestland

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.