Inntaksregler, idrettsfag og spissa toppidrett

Informasjon frå TrøndelagInnsøking til idrettsfag

  1. Alle søkere konkurrerer på standpunkt- og eksamenskarakterer.
  2. Nærskoleprinsippet gjelder også for søkere til skoler med idrettsfag.
  3. De som har skolen som nærskole har en fordel foran andre søkere som ikke har ønsket skole som nærskole.
  4. Søkere som ikke har idrettsfag på sin nærskole vil få ønsket skole med idrettsfag som nærskole.
  5. Alle søkere til vil få svar på inntaket i juli eller august

Unntak
I Trondheim blir søker kun prøvd konkurrert inn på ønskede skole(r), og vil ikke få tilbud på en annen skole med idrettsfag enn det søker har satt opp.

Inntak basert på ferdigheter

  • Inntil 50% av søkerne kan tas inn på grunnlag av dokumenterte ferdigheter (idrettslige kriterier) i tillegg til karakterpoeng.
  • Søkere må ha idrett som sitt førsteønske for å bli vurdert på ferdigheter.  
  • Dokumentasjon på ferdigheter skal leveres innen 1. mars til Avdeling for utdanning, Trøndelag fylkeskommune. Dokumentasjonen skal være fra krets/region/landslag. Ved søking til e-sport kan dokumentasjon også være opptak av spilling. Ved sending av opptak av spilling, gjøres det via filemail til wigsu@trondelagfylke.no
  • Vurderingen av idrettslige kriterier er delegert til den enkelte skole. 

Dokumentasjon fra krets/region/landslag kan enten sendes på e-post til inntak@trondelagfylke.no eller sendes pr post til:

Trøndelag fylkeskommune
Avdeling for utdanning
Postboks 2560
7735 Steinkjer

Toppidrett og bredde

Toppidrett og breddeidrett er ikke et søkbart tilbud, men et valgfritt programfag en kan velge på idrettsfag. Søkere kan merke av på søknaden sin at en ønsker å ha faget.

Spissa toppidrett

Spissa toppidrett er ikke et søkbart tilbud. Elever i videregående opplæring kan få tilbud om spissa toppidrett dersom eleven har kvaliteter/ferdigheter som tilfredsstiller krav utarbeidet i samarbeid med Olympiatoppen Midt-Norge

Det kan være muligheter for at videregående skoler får til å legge til rette slik at elever som går på studiespesialisering og yrkesfag, kan kombinere opplæringa med spissa toppidrett.

 Skole                           
Idrett, spissa toppidrett       
Heimdal vgs

Hopp
Kombinert
Langrenn
Håndball

Melhus vgsSykkel
Oppdal vgs 
Alpint (ulike varianter)
Strinda vgs 
Fotball
Ishockey
Friidrett
Meråker vgsLangrenn
Skiskyting
Steinkjer vgs 
Langrenn
Friidrett
Skiskyting