Opplæringstilbod

Studieførebuande

Idrettsfag
Medium og kommunikasjon
Studiespesialisering

Yrkesfagleg

Bygg- og anleggsteknikk
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon

Fagtilbod

Skolen tek atterhald om at fag vil bli sette i gang. Du kan velje programfag dersom dei passar inn i timeplanen, og dersom kombinasjonen av fag oppfyller krava til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet der dei høyrer til. Kontakt skolen for nærare informasjon.

Fellesfag

Idrettsfag

Idrettsfag
Felles programfag
Aktivitetslære
Aktivitetslære 1
Aktivitetslære 2
Aktivitetslære 3
Idrett og samfunn
Idrett og samfunn
Valfrie programfag
Breiddeidrett
Breiddeidrett 1
Breiddeidrett 2
Breiddeidrett 3

Medium og kommunikasjon

Medium og kommunikasjon
Felles programfag
Mediesamfunnet
Mediesamfunnet 1
Mediesamfunnet 2
Valfrie programfag
Bilete
Bilete

Studiespesialisering

Realfag
Programfag
Biologi
Biologi 1
Biologi 2
Geofag
Geofag X
Matematikk for realfag
Matematikk R1
Matematikk R2
Matematikk for samfunnsfag
Matematikk S1
Matematikk S2
Matematikk X
Matematikk X
Teknologi og forskingslære
Teknologi og forskingslære X
Språk, samfunnsfag og økonomi
Programfag
Engelsk
Internasjonal engelsk
Samfunnsfagleg engelsk
Framandspråk (programfag)
Spansk nivå II
Tysk nivå III
Næringslivsøkonomi
Økonomistyring

Bygg- og anleggsteknikk

Vg1
Felles programfag
Bygg- og anleggsteknikk
Produksjon
Teikning og bransjelære
Vg2
Felles programfag
Anleggsteknikk
Bransjelære
Produksjon
Byggteknikk
Bransjelære
Produksjon
Klima-, energi- og miljøteknikk
Bransjelære
Produksjon

Elektrofag

Helse- og oppvekstfag

Restaurant- og matfag

Vg1
Felles programfag
Restaurant- og matfag
Bransje, fag og miljø
Kosthald og livsstil
Råstoff og produksjon

Service og samferdsel

Vg1
Felles programfag
Service og samferdsel
Administrasjon og økonomi
Marknadsføring og sal
Tryggleik og transport
Vg2
Felles programfag
Sal, service og tryggleik
Marknadsføring og sal
Tryggleik
Økonomi og administrasjon
Transport og logistikk
Bransjeteknikk
Transport og logistikk

Teknikk og industriell produksjon

Vg1
Felles programfag
Teknikk og industriell produksjon
Dokumentasjon og kvalitet
Produksjon
Tekniske tenester
Vg2
Felles programfag
Køyretøy
Dokumentasjon og kvalitet
Verkstadarbeid