Service og samferdsel

Du lærer

 • kundebehandling og sal
 • administrasjon og tekstbehandling
 • om reiseliv, turisme og varetransport
 • elektronisk dokumentbehandling
 • om lover og forskrifter

Du bør vere

 • høfleg, open og omgjengeleg og serviceinnstilt
 • interessert i å arbeide med menneske
 • open for ulike kulturar og tradisjonar

Du kan bli

 • IKT-servicemedarbeidar
 • reiselivsmedarbeidar eller resepsjonist
 • kontor- og administrasjonsmedarbeidar eller salsmedarbeidar
 • vektar
 • logistikkoperatør eller yrkessjåfør
  Sjå alle yrke og kompetansar

Aktuelle arbeidsstader

 • offentlege eller private kontor
 • vektarselskap
 • reisebyrå eller resepsjon
 • salsbedrifter eller IT-bedrifter
 • vare- eller persontransportbedrifter

Vidare utdanning

Yrkesfagleg opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller utan fag- eller sveinebrev). Etter fullført yrkesfagleg opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta vidare utdanning:
 • Du kan ta vidare utdanning på fagskole. Ei fagskoleutdanning er ei kort og yrkesretta vidareutdanning som er berekna på dei som har gått yrkesfag.
 • Du kan ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
  - etter Vg2 eller
  - etter oppnådd yrkeskompetanse
  Då har du moglegheit til å ta høgare utdanning ved høgskole eller universitet. Hugs at nokre studium, f.eks. ingeniør-, realfags- og medisinske studium, føreset at du har visse realfag.
 • Du kan også søkje opptak til høgare utdanning etter forkurs eller gjennom Y-vegen, yrkesfagleg veg til høgare utdanning. Y-vegen er berekna på deg som har relevant yrkeskompetanse. Forkurs og Y-vegen er vanlegast innan realfags- og ingeniørstudium.