Endring av søknadenFram til søknadsfristen går ut, kan du endre søknaden så mange gonger du vil, på vigo.no (logg inn med MinID). Hugs kvittering etter at du har endra noko.

Etter søknadsfristen kan du i dei fleste fylka endre på rekkjefølgja på ønska.

Det kan òg vere mogleg å endre søknaden av medisinske, sosiale eller pedagogiske grunnar. Det skal i så fall dokumenterast, og søknad om endring må derfor som regel sendast inn skriftleg via den skolen du går på. Ta kontakt med rådgivaren, OT-tenesta eller inntakskontoret dersom du ønskjer meir informasjon.

Ver merksam på at reglane og fristane for endring av søknaden varierer frå fylke til fylke.

Informasjon frå Nordland

Endring av søknad etter søknadsfristen

Siste frist for endringer av søknader for søkere fortrinn/individuell behandling er 1. mars

Siste frist for endringer av søknader for søkere til fellesinntaket er 1. april

Du må begrunne og dokumentere hvorfor du ønsker å endre din søknad. Vi anbefaler deg å ta kontakt med rådgiver ved din skole eller rådgiver i Oppfølgingstjenesten.

Lenke til endringsskjema