Yrkesfagleg, skolebasert opplæring for vaksneDet kan òg tilbydast yrkesfagleg opplæring for vaksne i fag som fører fram til yrkeskompetanse utan fag/sveinebrev. Du kan få meir informasjon ved inntakskontoret eller vaksenopplæringssenter i fylket ditt.

Vel fylket ditt!

Desse fylka har tilleggsinformasjon til dette punktet: